چین بسته بندی فویل آلومینیوم سازنده
خانه محصولات

صفحات فویل پاپ آپ

صفحات فویل پاپ آپ

ورق های فویل آلومینیومی بسته به پلاستیکی 12 "× 10.75" × 12 ماده مواد مغناطیسی مواد میکرون

ورق های فویل آلومینیومی بسته به پلاستیکی 12 "× 10.75" × 12 ماده مواد مغناطیسی مواد میکرون

ورق های آلومینیومی فویل غیر پلاستیکی، فویل آلومینیوم برش 14 میلی متر ضخامت

ورق های آلومینیومی فویل غیر پلاستیکی، فویل آلومینیوم برش 14 میلی متر ضخامت

فویل آلومینیوم فویل آلومینیوم فویل آلومینیوم در شکل فشرده 8011-0 Temper

فویل آلومینیوم فویل آلومینیوم فویل آلومینیوم در شکل فشرده 8011-0 Temper

14 میکرون ضخامت ورق آلومینیوم فویل آلومینیومی بدون سطوح درمان Stick

14 میکرون ضخامت ورق آلومینیوم فویل آلومینیومی بدون سطوح درمان Stick

ورق های فویل پلی کربنات قابل بازیافت 12 '× 10.75' '× 12 اندازه میکرون حفاظت از محیط زیست

ورق های فویل پلی کربنات قابل بازیافت 12 '× 10.75' '× 12 اندازه میکرون حفاظت از محیط زیست

ورق های فویل تک پوشیده شده 12 میکرون ضخامت مصالح ایمنی مصوب مصوب

ورق های فویل تک پوشیده شده 12 میکرون ضخامت مصالح ایمنی مصوب مصوب

قطعه شکل آلومینیوم Pop Up فویل ورق 9 اینچ X 10.75 اینچ غیر قابل حمل آسان برای استفاده

قطعه شکل آلومینیوم Pop Up فویل ورق 9 اینچ X 10.75 اینچ غیر قابل حمل آسان برای استفاده

Page 1 of 1