چین بسته بندی فویل آلومینیوم سازنده
خانه محصولات

فویل آلومینیوم کانتینر

فویل آلومینیوم کانتینر

1550 میلی متر حجم D8 فویل آلومینیوم جعبه مستطیل شکل 27.5cm X 18.5cm X 5cm اندازه

1550 میلی متر حجم D8 فویل آلومینیوم جعبه مستطیل شکل 27.5cm X 18.5cm X 5cm اندازه

D7 سینی فویل یکبار مصرف قلع، ظرف آلومینیوم بسته بندی مواد غذایی 700ml حجم

D7 سینی فویل یکبار مصرف قلع، ظرف آلومینیوم بسته بندی مواد غذایی 700ml حجم

فویل آلومینیومی فویل مستطیل شکل D6 480ml جلد گوشت کباب کن ماهی تابه FDA تایید

فویل آلومینیومی فویل مستطیل شکل D6 480ml جلد گوشت کباب کن ماهی تابه FDA تایید

ظروف آشپزخانه فویل آلومینیوم کوره پانل D6، سینی های آلومینیومی قابل استفاده مجدد

ظروف آشپزخانه فویل آلومینیوم کوره پانل D6، سینی های آلومینیومی قابل استفاده مجدد

فویل آلومینیومی D5 شکل مربع مستطیلی 1300 میلی لیتر حجم 50 میکرون ضخامت

فویل آلومینیومی D5 شکل مربع مستطیلی 1300 میلی لیتر حجم 50 میکرون ضخامت

800 میلی لیتر حجم آلومینیوم حمل کانتینر گریل پان C20 مواد درجه مواد غذایی

800 میلی لیتر حجم آلومینیوم حمل کانتینر گریل پان C20 مواد درجه مواد غذایی

C18 مستطیل شکل فویل آلومینیوم کانتینر 18cm X 14cm X 4.3cm حجم 600ml حجم

C18 مستطیل شکل فویل آلومینیوم کانتینر 18cm X 14cm X 4.3cm حجم 600ml حجم

شکل مربع فویل یکبار مصرف ظروف، A056 فویل آلومینیوم سینی پخت 320ml جلد

شکل مربع فویل یکبار مصرف ظروف، A056 فویل آلومینیوم سینی پخت 320ml جلد

Page 2 of 6|< 1 2 3 4 5 6 >|